logotyp
  • image 75
  • image 73

Aktuality MŠ Straškov


!ZÁPIS DO 1. TŘÍDY!
Zápis bude probíhat od 6. dubna do 30. dubna. Podrobnější info na plakátu.
Zápisový lístek stáhnete níže v dokumentech.


S pozdravem třídní učitelka
Bc. Zdeňka Matuszewski14.4. 2021 tj. STŘEDA

bude MŠ uzavřena z důvodu odstávky vody. (nelze zajistit hygienické podmínky)


INFORMACE K PROVOZU OD 12.4.

 

Informace k provozu Mateřské školy Straškov-Vodochody od 12. 4. 2021 do odvolání

Provozní doba MŠ: 6.00 h - 16. 00 h
Příchod do MŠ: nejpozději 7. 45 h

Důležité: V den testování vašeho dítěte počítejte se zdržením cca 20 min. Tento čas je nutný k provedení testu a vyhodnocení výsledku. Zákonný zástupce může odjet do zaměstnání až po vyhodnocení testu. Před odjezdem do zaměstnání tedy počítejte s  touto  časovou rezervou !!!Ministerstvo zdravotnictví nařizuje toto mimořádné opatření


S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení takto:

Podle bodu č. 5. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou:

a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,
 
Podle bodu 14. se v mateřských školách umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem jejichž zákonní zástupci jsou
 
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 
e) příslušníci ozbrojených sil,
 
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podlle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky
 
Rodiče, kterých se výjimka týká, v pondělí RÁNO předloží potvrzení od zaměstnavatele, že splňují výjimku a potřebují, aby jejich dítě mateřskou školu navštěvovalo!
 
TESTOVÁNÍ DĚTÍ
 
Preventivní antigenní test se bude provádět s frekvencí dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek) s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
 
Jak u dětí, tak i u zaměstnanců a dalších osob se stanovuje výjimka, kdy se preventivní testování neprovádí (jiný provedený test nebo prodělání COVID-19 nebo absolvování očkování v kompletním schématu a s odstupem minimálně 14 dní od aplikace poslední dávky dle schématu konkrétní vakcíny). V případě dřívějšího prodělání COVID-19 se předpokládá, že taková osoba je vůči COVID-19 po dobu 90 dní od posledního RT-PCR testu imunní a testování je tedy nadbytečné. O tomto předloží potvrzení.
 
Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování. Pokud tedy nechcete nechat své děti testovat, neposílejte ho do mateřské školy. Dítě bude z výuky omluveno.  Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání podle zákona. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Samotný test probíhá tak, že testovaný vsune tyčinku cca 2 cm do nosní dírky a krouživým pohybem celkem 5× obkrouží stěnu nosní dírky (postupně u obou nosních dírek stejnou tyčinkou).
 
V případech, kdy testované dítě není schopno provést test samo, je možná asistence třetí osoby (zákon. zástupce). V takovém případě proběhne testování ve vyhrazených prostorách školy tak, aby nedošlo k rizikovému kontaktu této asistující osoby s ostatními dětmi.

V případě  pozitivního  testu  kontaktuje  zákonný  zástupce  dítěte  praktického  lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě pozitivní, bude následně v domácí izolaci .

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v  daném  týdnu,  všechny  děti,  které  byly  s  pozitivně  testovaným v kontaktu během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit  školu.  Zákonný zástupce bude vyzván k vyzvednutí dítěte.

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem. Přechází na distanční způsob vzděláváním a řídí se dalšími nařízeními KHS.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny děti se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu (zdravotnickou roušku musí mít při příchodu do MŠ a tuto roušku + roušku náhradní bude mít uloženou v šatně).

 
PRŮBĚH SAMOTESTOVÁNÍ
 
Dítě přivedete do MŠ, kde vám paní učitelka předá antigenní test, kterým podle návodu otestujete své dítě v šatně a poté si 15 minut počkáte venku (před školkou, v autě) na jeho výsledek. Žádáme rodiče, aby počítali s určitým časovým rozmezím a nevodili děti tak, jak jsou zvyklí, za pět minut osm. (ODKAZ S INSTRUKCEMI - https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20)

Děkujeme za pochopení.

IŠKOLIČKA - děti mohou pracovat v programu DUBEN
Aplikaci Moje iŠkolička najdete po přihlášení na stránkách www.hrajeme-si.cz. Používejte prosím prohlížeč Chrome. Pokud Chrome nemáte, musíte nainstalovat.
- aplikaci můžete používat v operačním systému Win7,8 a 10, Android i iOS. Ve všech těchto OS ale výhradně přes prohlížeč Chrome. Aplikace neběží na starých systémech XP a Vista.
Postup:
1. spusťte Chrome a vstupte na www.hrajeme-si.cz
2. přihlaste se pomocí ikony vpravo nahoře.
Přihlašovací údaje (napiště si o ně na můj osobní email DuchonovaZ@seznam.cz)
3. potom v horním menu zvolte oddíl “iŠkolička” a po načtení stránky pak pomocí růžového tlačítka vstupte do aplikace Moje iŠkolička
4. aplikace se po chvíli načte (v závislosti na rychlosti připojení) a zobrazí se Vám čtyři dlaždice, z nichž první dlaždice “Interaktivní programy” bude barevná, uvnitř najdete konkrétní interaktivní programy
5. po vstupu do jakéhokoliv programu přepněte zobrazení do režimu celé obrazovky pomocí blikajícího červeného tlačítka
6. manuály k jednotlivým programům najdete ve čtvrté dlaždici
7. uživatelské jméno a heslo je pro všechny společné, proto prosím neměňte tyto údaje v zákaznickém profilu a nepředávejte je neoprávněným osobám
8. aby byl vstup do iŠkoličky pro Vás jednodušší, je možné aplikaci uložit jako zástupce stránky na plochu pro rychlý přístup, popřípadě i nainstalovat. Postup jak na to a i další informace najdete v manuálu iŠkoličky zde:
 
Přístup k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 2021 – spustíte ji snadno zde.
Publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák, a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 1. ročníku ZŠ.Milí rodiče,

přeji Vám krásné slunečné pondělí, chtěla bych Vám jen připomenout, že úkoly pro předškolní děti jsou povinné. Budu je tedy chtít řádně doložit po znovuotevření MŠ nebo je vidět na facebookové skupině - Mateřská škola Straškov - Vodochody (třída Rybičky) ve formě fotografií a videí či mi je můžete zaslat na můj osobní email: DuchonovaZ@seznam.cz.
Pokud se tak nestane, Vaši povinností bude mi podepsat omluvenky do omluvného sešitu, taktéž po znovuotevření mateřské školy.
Minulý týden naše mateřská škola měla oficiálně jarní prázdniny, tím pádem úkoly z minulého týdne nejsou povinné odevzdat, ovšem i tak budu ráda, pokud jste je splnily.
Zároveň přikládám slíbené úkoly na tento týden, je toho víc, splňte každý den něco. Nezapomeňte, že to má být pro děti především zábava a něco nového se mají dozvědět či naučit.
Přeji Vám krásný týden plný sluníčka a pozitivní energie

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zápisový lístekZápisový lístek

NOVINKY

Fotogalerie

obrázek
Fotogalerie

Jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček
Rybičky
Žabičky
home

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign