logotyp
  • image 75
  • image 73

Úřední deska

MŠ rozpočet 2022

Rozpočetpříspěvkové organizace Mateřská  škola Straškov-Vodochodyna rok 2022Příspěvky a výnosy:672 Příspěvek od obce                               800.000672 Příspěvek Krajský úřad                  ...

Školní řád MŠ Straškov - Vodochody

Školní řádŠkolní řád

Návrh rozpočtového provizoria 2023

Rozpočtové provizorium

příspěvkové organizace Mateřská  škola Straškov-Vodochody

na rok 2023 /do 31.3.2023/

Příspěvky a výnosy:

672 Příspěvek od obce                               150.000

672 Příspěvek Krajský úřad                       743.000

649  Školné                                                    47.000

Celkem                                                        940.000

 

Náklady:

501 spotřeba materiálu                              47.000

502 spotřeba energie                                 20.000

511 opravy a udržování                                  5.000

512 cestovné                                                    2.000

518 služby                                                      40.000

521 mzdové náklady                                  600.000

524 zák.sociální pojištění                          180.000

525 jiné sociální poj.                                       3.000

527 zák.sociál.náklady                                  13.000

558 drob.dlouh.majetek                             30.000                 

 

Celkem                                                          940.000                 

Schváleno radou obce dne 28.11.2022


Pravidla rozpočtového provizoria mateřské školy Straškov-Vodochody na rok 2023

Platnost od: 28.11.2022

Schváleno radou obce: 28.11.2022

Nebude-li rozpočet PO MŠ Straškov-Vodochody schválen před 1.lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku – Obce – i příspěvkových organizací - do doby schválení rozpočtu, těmito Pravidly rozpočtového provizoria.

  1. Rozpočtové provizorium se stanoví ve výši schváleného rozpočtu předchozího roku a závazným ukazatelem jsou paragrafy platné rozpočtové skladby.
  2. Rozpočtové provizorium platí do doby schválení rozpočtu
  3. Během platnosti rozpočtového provizoria budou hrazeny výdaje na již započaté investiční a smluvně podložené akce z minulého roku, výdaje vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje vyplývající z obecně závazných  právních předpisů, výdaje na odvrácení vzniku škody na majetku obce, výdaje na chod příspěvkových organizací.
  4. Během platnosti rozpočtového provizoria je možno uhradit i výdaje na mimořádné havarijní situace
  5. Příjmy budou tvořeny daňovými příjmy, nedaňovými příjmy a dotacemi.

 

Vyvěšeno: 29.11.2022

K sejmutí:   31.3.2023

           

 

 

 

 

Rybičky
Žabičky
home

Created by © 2015 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign