logotyp
  • image 75
  • image 73

Naše mateřská škola Straškov

Budova školy
   Mateřská škola Straškov je zřízena jako příspěvková organizace a od 1.1.2003 ji byla přiznána právní subjektivita. Zřizovatelem je Obec Straškov-Vodochody. Součástí MŠ Straškov je výdejna stravy. V  se dle zákona 561/2004 Sb. uskutečňuje předškolní vzdělávání věkové skupiny dětí zpravidla od 3 do 6 let, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Pomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti ve vývoji dětí před vstupem do základní školy. Školka Straškov úzce spolupracuje s rodinou.
  
MŠ Straškov-Vodochody byla otervřena v roce 1962. Byla jednotřídní a měla kapacitu 28 dětí. V roce 2009 během měsíců července a srpna došlo k rozsáhlé rekonstrukci, byla zvětšena kapacita školy na 43 dětí. Nyní má škola 2 třídy. Stojí v sousedství základní školy, odkud je dováženo jídlo. Součástí MŠ Straškov je výdejna stravy. Budova MŠ je přízemní, je rozdělena na 2 třídy, odpočinkovou část, kancelář ředitelky, sborovnu, přípravnu jídla, hygienická zařízení a šatnu dětí.
  
Provoz je od 6:00 do 16:00 hodin. Pedagogické pracovnice jsou kvalifikované. Budova mateřské školy se průběžně rekonstruuje, aby vyhovovala platným normám. Bylo vybudováno nové hygienické zařízení, zeteplená budova, opravena fasáda, vyměněna stará okna za plastová, vybudováno nové topení, elektroinstalace, podlahy a provedena přístavba školy, aby byla zvětšena její kapacita. K pobytu venku je využívána zahrada a hřiště ZŠ.

KONTAKT

Kontaktujte nás...

obrázek
Mateřská škola Straškov - Vodochody, okres Litoměřice
Straškov 168
411 84 Straškov - Vodochody


Telefon: 416 871 278
IČO: 72741449
ID datové schránky: gphkzuj
Číslo BÚ: 943507230247/0100
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Rybičky
Žabičky
home

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign