Login

Školní rok 2019/20

Začátky v MŠ

Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí

  1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.
  2. Zvykejte dítě na odloučení.
  3. Veďte dítě k samostatnosti.
  4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu  do školky...
  5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. 
  6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného.
  7. Plňte své sliby
  8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy.
  9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem.
  10. Promluvte si s učitelkou

PROVOZ MŠ

Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:00 hodin. Rodiče vodí své děti do MŠ nejdéle do 8:00 hodin, aby nepřišly o žádnou z nabízených činností.

Vyzvedávání dětí po obědě je možné od 12:00 hodin a odpolední vyzvedávání je možné od 14:15 hodin. Pokud si rodiče potřebují dítě vyzvednout dříve, je nutné se předem domluvit s p. učitelkou.

ŠKOLNÉ

Výši platby úplaty za vzdělávání (školné) v mateřské škole stanoví ředitelka školy. Pro školní rok 2018/19 je stanovena ve výši 260 Kč za jeden měsíc. 

Školné je třeba vždy zaplatit do patnáctého dne v měsíci za měsíc zpětně, (příklad září se platí až v říjnu). Úplata se platí paní učitelkám na třídách v hotovosti.

STRAVNÉ

Při nástupu dítěte do MŠ je zákonný zástupce dítěte povinen vyplnit a podepsat přihlášku ke stravování. Tato přihláška je platná po celou dobu docházky do MŠ.

Odhlašování stravného se provádí telefonicky  (tel. 416 871 290) popř. osobně v jídelně ZŠ nejpozději v den absence do 8:00 hodin. Jinak je stravné účtováno v plné výši.

Cena stravného:
Děti 3-6 let
   přesnídávka.....9 Kč
   oběd.............15 Kč
   svačina...........8 Kč

Děti nad 7 let
   přesnídávka....9 Kč
   oběd............17 Kč
   svačina..........8 Kč


Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská  škola Straškov-Vodochody

na léta 2019 a 2020

rok 2019                                                                                         rok 2020

------------------------------------------------------------------------------------------

Příspěvky a výnosy:

672 Příspěvek od obce                   750.000                              800.000       

672 Příspěvek Krajský úřad             2.000.000                        2.100.000       

649  Školné                                   80.000                              85.000

Celkem                                             2.830.000                        2.985.000       

Náklady:

501 spotřeba materiálu                  300.000                             340.000

502 spotřeba energie                    100.000                           100.000      

511 opravy a udržování                  40.000                               40.000

512 cestovné                                 4.000                               4.000        

518 služby                                   291.000                           291.000

521 mzdové náklady                       1.354.000                      1.360.000       

524 zák.sociální pojištění                 550.000                          551.000       

525 jiné sociální poj.                         6.000                              6.000       

527 zák.sociál.náklady                      112.000                         113.000

558 drob.dlouh.majetek                      72.000                         180.000      

Celkem                                                 2.830.000                         2.985.000   

Schváleno radou obce dne 13.3.2017
Rozpočet

příspěvkové organizace Mateřská  škola Straškov-Vodochody

na rok 2017

Příspěvky a výnosy:

672 Příspěvek od obce                               680.000

672 Příspěvek Krajský úřad                         1.748.000

649  Školné                                              80.000

Celkem                                                             2.508.000

 

Náklady:

501 spotřeba materiálu                            250.000

502 spotřeba energie                              120.000

511 opravy a udržování                            10.000

512 cestovné                                          4.000

518 služby                                             165.000

521 mzdové náklady                               1.274.000

524 zák.sociální pojištění                         435.000

525 jiné sociální poj.                                 6.000

527 zák.sociál.náklady                              26.000

558 drob.dlouh.majetek                           128.000               

 

Celkem                                                          2.508.000             

 

Schváleno radou obce dne 13.3.2017

 

           

NOVINKY

Fotogalerie

obrázek
Fotogalerie

Jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček
Rybičky
Žabičky
home

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign